Psychologiepraktijk Moons

Individuele- en relatietherapie in Oosterhout

Wachtlijst informatie

Wachttijd intake per 9 november 2021: Wachtlijst: 12 weken.

Wachttijd behandeling per 9 november 2021: 12 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan voor u bemiddelen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken na dit intakegesprek de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamelijk zijn overeengekomen (de treeknormen).