Psychologiepraktijk Moons

Individuele en relatietherapie in Waalwijk en Oosterhout

Wachtlijst informatie

Wachttijd intake per 22 april 2019: 16 weken.

Wachttijd behandeling per 22 april 2019: geen (start direct na de intake)

MET INGANG VAN 1 JULI 2019 STOPT IK MIJN PRAKTIJK IN WAALWIJK EN WERK IK OP MAANDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG IN OOSTERHOUT. INDIEN U HET GEEN BEZWAAR VINDT NAAR OOSTERHOUT TE REIZEN DAN KAN DE BEHANDELING IN WAALWIJK STARTEN. MOCHT U DAT WEL EEN BEZWAAR VINDEN DAN KAN IK U NAAR EEN ANDERE PRAKTIJK VERWIJZEN.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan voor u bemiddelen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken na dit intakegesprek de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamelijk zijn overeengekomen (de treeknormen).