Een relatie goed houden en onderhouden is niet eenvoudig. Hoeveel je ook van elkaar houdt, in de loop van de relatie kan er veel scheef groeien. Gewone maar intense gebeurtenissen kunnen van grote invloed zijn op hoe je je tot elkaar verhoudt. Denk aan de geboorte van kinderen, een verhuizing, een intensieve baan of juist geen baan, geldproblemen, het verlies van een belangrijke derde of de partner die met pensioen gaat.

Iedere partner heeft bekende maar ook onbekende verwachtingen van de ander en van de relatie. Behoeften en verlangens - zoals de behoefte aan aandacht en veiligheid- zijn in het spel even als angsten en (oude) pijnpunten -zoals de angst niet goed genoeg te zijn of niet gezien te worden. De hieruit vloeiende relatiepatronen kunnen een probleem worden en steeds meer pijn gaan doen. Relatietherapie kan dan uitkomst bieden.

Relatietherapie is er voor iedereen. Voor mensen die al jaren getrouwd zijn, maar ook mensen die elkaar pas een paar jaar kennen. Voor stellen zonder of met kinderen, groot of klein. Het kan een hele stap zijn om met relatietherapie te beginnen. Maar de ervaring leert dat het in de meeste gevallen veel oplevert; gevoelens van hoop, verbinding, genegenheid, begrip, intimiteit maar vooral (zelf)vertrouwen samen de hobbels in het leven te kunnen nemen.


Emotionally Focused Therapy (EFT):

Deze vorm van relatietherapie gaat via de problemen en conflicten tussen partners naar de onderliggende gevoelens, emoties en behoeften. Er wordt veel aandacht besteedt aan hechtingspatronen, hechtingsbehoeften en de manier waarop deze van invloed zijn op de intimiteit. EFT is een “evidence based” vorm van relatietherapie.

In het kennismakingsgesprek (duur: 90 minuten) bespreek ik met u en uw partner wat u bindt, waar u tegenaan loopt en wat u wilt veranderen. Ook kijken wij of het “klikt”.

In onderling overleg bepalen wij de focus van de behandeling, de frequentie van de zittingen en de verwachte duur van de behandeling.

Eerst zal ik samen met u en uw partner interactiepatronen verhelderen die tot conflicten en emotionele verwijdering leiden. U leert deze patronen herkennen en onderbreken.Vervolgens zal ik met u onderzoeken wat uw dieper liggende behoeften en verlangens zijn en u helpen om deze uit te spreken naar uw partner. Afhankelijk van de uw behoeften kan een EFT sessie 45 tot 90 minuten duren. Over het algemeen zijn minimaal 10 zittingen nodig.

U kunt zich aan te melden via het aanmeldingsformulier. Ook kunt u mij bellen.